مقاله نقش چينه شناسي در توسعه كارست در حوضه آبگير چشمه علي دامغان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۸ در پژوهش هاي چينه نگاري و رسوب شناسي (مجله پژوهشي علوم پايه دانشگاه اصفهان) از صفحه ۳۹ تا ۵۲ منتشر شده است.
نام: نقش چينه شناسي در توسعه كارست در حوضه آبگير چشمه علي دامغان
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله چينه شناسي
مقاله توسعه کارست
مقاله سيستم افشان
مقاله چشمه علي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كرمي غلامحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
منطقه مورد مطالعه (چشمه علي و حوضه آبگير آن) در ۳۲ كيلومتري شمال غرب دامغان واقع شده است. حوضه آبگير چشمه عمدتا از آهك هاي ضخيم لايه تا توده اي سازند لار و آهك هاي نازك لايه و آهك هاي مارني سازند دليچاي تشكيل شده است. به منظور بررسي نقش چينه شناسي بر توسعه کارست در سازندهاي مذکور، وضعيت زمين شناسي، خصوصيات فيزيكي و شيميايي آب چشمه و خصوصيات سيستم ورودي در حوضه آبگير چشمه مورد مطالعه قرار گرفته است. در مورد خصوصيات فيزيكي و شيميايي آب چشمه، پارامترهاي دبي چشمه، درجه حرارت آب، هدايت الكتريكي، اسيديته و مقدار دي اكسيدكربن محلول در آب در محل چشمه و كاتيونها و آنيونهاي اصلي در آزمايشگاه در طول يكسال به طور ماهانه اندازه گيري شده اند. تغييرپذيري اندك كليه خواص فيزيكي و شيميايي آب خروجي از چشمه و هم چنين خصوصيات سيستم ورودي در حوضه آبگير چشمه (نبود پديده هاي ژئومرفولوژيكي مهم كارستي از قبيل گودي هاي مسدود، فروچاله ها، و درزه ها و شكستگي ها انحلالي بزرگ و عميق) بيانگر اين مطلب است كه سيستم غالب جريان در سفره آب زيرزميني چشمه علي از نوع سيستم افشان مي باشد. چنين سيستم جريان در سفره هاي کارستي بيانگر توسعه اندک پديده کارست در منطقه مي باشد. با توجه به وضعيت زمين شناسي حوضه آبگير چشمه علي دامغان، يکي از مهمترين دلايل توسعه اندک کارست در حوضه چشمه علي وضعيت چينه شناسي منطقه است به اين ترتيب که سازند دليچاي (که براي فرايند کارستي شدن استعداد نسبتاً اندکي دارد) در حد فاصل بين آهک هاي ضخيم لايه و توده اي سازند لار (که براي توسعه کارست بسيار مستعد هستند) و محل ظهور چشمه قرار گرفته است، باعث شده که جريان آب زيرزميني را به صورت تدريجي به چشمه برساند و از توسعه کارست جلوگيري نمايد.