سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ایمنی هوانوردی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عاطفه عدلی مقتدر – شرکت هواپیمایی ایران ایرتور

چکیده:

جهت افزایش ایمنی و سلامت پروازها، راهکارهای مختلفی از جمله رعایت دستورالعمل های ایمنی و آگاه کردن مدیران از موضوعات مهم مرتبط با ضعف های ایمنی پرواز توسط کادر پرواز، رعایت دستورات ایمنی مهمانداران توسط مسافران، همچنین توجه به حریم ایمنی در طراحی داخل هواپیماها و روش های عملیاتی مربوط به آنها به طوری که کادر پرواز از بیشترین و مؤثرترین ابزار در انجام وظایف شان د ر وضعیت اضطراری برخوردار باشند، علاوه بر آن، سیاست شرکت های هواپیمایی در موضوع ایمنی بار همراه مسافر، آموزش های ایمنی برای کادر پرواز و در نهایت ایجاد تعادل لازم بین ایمنی عملیات و نوآوری در ارائة خدمات به مسافران در داخل کابین و تأثیر آموزش به عنوان برترین عنصر سازنده در سازمان پس از مدیریت، بسیار مؤثر خواهد بود .