سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنگره مهندسی نفت ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ماشاءاله رحیمی –

چکیده:

درسالهای متمادی گذشته هدف اصلی از تفسیر داده های لرزه نگاری بازتابی فقط تفسیر ساختمانی بوده است که با افزایش کیفیت برداشت و پردازش داده های لرزه ای این امکان بوجود آمد تا بتوان مستقیماً اطلاعات چینه شناسی را از داده های لرزه
ای به دست آورد، لذا امروزه تلاش زیادی در راستای اکتشاف نفتگیرهای چینه ای صورت می گیرد. از آنجائیکه که در حوضه هیدروکربوری خلیج فارس سنگ کربناته سروک دارای تغییرات جانبی فراوانی از نظر سنگ شناسی است، لذا احتمال بسیاری
وجود دارد که انواع نفتگیرهای چینه ای را تشکیل داده باشد. با استفاده از تلفیق داده های لرزه ای، زمین شناسی، پتروفیزیکی و مهندسی نفت توسط یک تیم متخصص سکانسهای لرزه ای تعبیر و تفسیر و از هم تفکیک گردید . سپس با تجزیه و تحلیل نتایج بدست آمده و کاربرد تکنیک برگردان لرزه ای تغییرات جانبی و قائم سنگ شناسی در سکانس رسوبی کرتاسه میانی که بین دو ناپ یوستگی اواخر آپتین و اوایل تورونین قرار دارد، مشخص گردید و در نهایت نفتگیرهای چینه ای مهم شناسایی و از نظر وجود فاکتورهای اساسی در تجمع نفت (سنگ منشاء بالغ ، امکان مهاجرت نفت، سنگ مخزن متخلخل و پوش سنگ جانبی) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . در این راستا دو دسته اصلی از نفتگیرهای چینه ای در ناحیه شناسایی گردید:
الف- نفتگیرهایی که در ارتباط با ناپیوستگی تورونین و فرسایش رسوبات می باشند:مانند نفتگیرهای نازک شدگی
ب- نفتگیرهایی که ارتباطی به سطوح ناپیوستگی تورونین ندارند و در اثر تغییر ات رخساره ای یا رسوبی بوجود آمده اند : مانند
ریفها یا بالاآمدگی های کربناتی