مقاله نقش ژئومرفولوژي در استقرار کانون هاي جمعيت و فعاليت شهرستان خلخال که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در جغرافيا از صفحه ۱۱۱ تا ۱۳۲ منتشر شده است.
نام: نقش ژئومرفولوژي در استقرار کانون هاي جمعيت و فعاليت شهرستان خلخال
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ساماندهي
مقاله نظام استقرار جمعيت و فعاليت
مقاله ژئومرفولوي
مقاله خلخال
مقاله برنامه ريزي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رنجبر محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ضرورت شناخت پهنه هاي مختلف ژئومرفولوژي در ارتباط با نظام استقرار جمعيت وفعاليت عمدتا به دليل تاثيراتي است که اين اشکال در مکانيابي و نظام استقرار و فعاليت دارد. يکي از اصول و ضرورتهاي اساسي برنامه ريزي و آمايش سرزمين شناخت بستر محيطي و دخالت آن در برنامه ريزي و مديريت سرزمين مي باشد. واحدهاي ژئومورفولوژي هميشه با پويايي و ديناميسم محيط طبيعي در ارتباط است. هرگونه اقدام در راستاي توسعه و عمران شهرها و روستاها به نحوي با پويايي و ديناميسم مذکور و در نهايت با پديده هاي ژئومورفولوژي تلاقي مي نمايد. ساماندهي به نظام استقرار جمعيت و فعاليت و تعيين کاربريها صنعتي توريستي کشاورزي جنگلداري شهرسازي تفرج مرتعداري و…) به خصوص در نواحي داراي پتانسيل هاي محيطي بويژه در سطح ملي و منطقه اي و به موازات رشد جمعيت بيش از پيش اهميت پيداکرده است. شهرستان خلخال با قرار گرفتن در دامنه هاي غربي ارتفاعات تالش و توپوگرافي و ژئومرفولوژي خاص و کوهستاني بودن و وجود چشم اندازهاي منحصر به فرد طبيعي و آبهاي گرم و غار هاي متعدد و دره هاي عميق قزل اوزن و شاهرود و آبشارهاي متعدد و گردنه هاي صعب العبور قابليت ها و محدوديتهاي زيادي جهت اسکان و فعاليت ايجاد نموده است. به توجه به اين قابليت ها و محدوديتها بررسي اثرات ژئومرفولوژي در نظام توزيع و استقرار جمعيت و فعاليت در عرصه هاي طبيعي و با توجه به اشکال و فرايندهاي ژئومرفولوژي به منظوربرنامه ريزي و توسعه ضرورت دارد که در اين نوشتار با استفاده از مطالعات ميداني و نقشه هاي توپوگرافي وبااستفاده از نرم افزار و با رويکرد توسعه اي و از منظر ژئو مرفولوژي کاربردي توزيع و استقرار جمعيت و فعاليت مورد بررسي قرار گرفته است.