سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی کارآفرینی، خلاقیت و سازمانهای آینده

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

ناصر صنوبر – استادیار گروه اقتصاد دانشگاه تبریز

چکیده:

یافته های پژوهش های متعدد در اقصی نقاط دنیا نشان می دهد که کارآفرینی به طور معنی داری اشتغال را افزایش می دهد، رشد بهره وری را تسریع می کند، در ایجاد نوآوری و فرآیند تجاری سازی آنها نقش قابل انکاری دارد و در مجموع از مهمترین توضیح دهنده های رشد اقتصاد است. تغییرات مهم در مولفه های مربوط به نیروهای محرک رشد اقتصادی، ویژگی های محیطی، و مکانیسم کارکرد بنگاهها در این تحویل بنیادین در نگاه به رشد موثر بوده است و دلایل و شواهد تجربی نیز به نحو روز افزونی در حال افزایش است. مجموعه این پیشرفتها و حمایت های نظری موجب شده است نظریه پردازان اقتصادی سرمایه اقتصادی را به تابع رشد اقتصادی اضافه کنند.
برای استمرار و تسهیل کارکردهای کارآفرینی، پژوهشگران خواستار تغییرات اساسی در سیاست گذاری های دولت شده اند و از آن جمله به ضرورت تغییرات از تمرکز ملی بر منطقه ای، توانمند سازی به جای محدود سازی، بازنگری در فرآیندهای کنترل و نظارت بر فعالیتهای اقتصادی وملاحظات مهمی در قانون گذاری شده اند.
در این مقاله پس از مرور عوامل موثر در تغییر پارامترهای اقتصاد مبتنی بر مدیریت با اقتصاد کارآفرین محور مقایسه شده و تکالیف دولت برای حمایت از فضای مناسب کارآفرینی بررسی خواهد شد. امید است در آستانه وضع قانون پنجم توسعه اقتصادی و اجتماعی، این یافته ها نیز ملحوظ گردد.