سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
ایرج سلیمانزاد – دانشجوی دکترای علوم اقتصادی، دانشگاه ارومیه، واحد پردیس
حمیدرضا فعال جو – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه ارومیه

چکیده:
هم اکنون جهانگردی بیش از هر فعالیت اقتصادی و صنعتی دیگر در جهان، موجب حرکت سرمایه ها و انتقال پول شده است درآمدهای حاصل از جهانگردی به مراتب بیشتر و سریع تر از تولید درآمد ناخالص ملی و صادرات جهانی کالا و خدمات رشد می یابد. توسعه ی گردشگری در تمامی عرصه ها، چه در سطح ملی و منطقه ای و جه در سطح بین المللی مورد توجه برنامه ریزان دولتی و شرکت های خصوصی قرار گرفته و بسیاری از کشورها به صورت فزاینده ای به این حقیقت پی برده اند که برای بهبود وضعیت اقتصادی خود باید ابتکار عمل به خرج دهند و درصدد یافتن راه های تازه ای برایند. گردشگری یکی از بخش های اقتصادی است که به درجه بالایی از مشارکت فعالیت های کارآفرینانه نیاز دارد. پاسخگویی به تقاضای روزافزون و نیازهای مختلف شهری نیازمند تنوع تنوع خدمات و محصولات گردشگری است. استان آذربایجان غربی، بعنوان منطقه مورد مطالعه یک مقصد توریستی است که ویژگی های بارز طبیعی و فرهنگی زیادی دارد که می تواند به عنوان پتانسیل مناسبی برای کارآفرینی باشد. مقاله حاضر برای درک بهتر وضعیت کارآفرینی در منطقه با استفاده از تجزیه و تحلیل SWOT و بر اساس مصاحبه های ترتیب یافته و سابق موجود انجام شده و نتایج حاصل نشان می دهد که عدم وجود استراتژی در حمایت از گردشگری منطقه، منجر به ناشناخته ماندن تنوع بازار و محصول آن که منابع کاملاً واضحی برای فرصتها هستند، شده و محدودیت های زیادی برای کارآفرینان به وجود آورده که اماکن سرمایه گذاری را نیز کاهش داده است. این پژوهش نقش کارآفرینی در توسعه گردشگری شهری و روستایی آذربایجان غربی و خلاصه ای از وضعیت کارآفرینی رایج منطقه را نشان می دهد و بر اساس یافته ها و تجزیه و تحلیل ها، پیشنهاداتی برای رفع موانع توسعه کارآفرینی در نواحی گردشگری ارائه شده است.