سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

شهریار افندی زاده – دانشیار دانشکده عمران ، دانشگاه علم و صنعت ایران
بهار نمکی عراقی – کارشناس ارشد برنامه ریزی حمل و نقل دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

تونلها یکی ازخطرناکترین مسیرهای رانندگی هستند دامنه یک سانحه ترافیکی درداخل تونل می تواند به سرعت گسترش یافته و تبدیل به یک فاجعه عظیم شود افرادی که درداخل یک تونل به دام می افتند هیچ شانسی برای فرار ندارند اهمیت بحث مدیریت سوانح ازیک سو و قابلیتهای سامانه پردازشگر تصاویر و یدئویی درزمینه تنوع و دقت داده های جمع آوری شده و نیز نظارت مستقیم برجریات ترافیک ازسوی دیگر سبب شده هرروز مدیران ترافیکی بیشتری درجهان به اهمیت و نقش مدیریت موثر سوانح و ضرورت به کارگیری سامانه های پردازشگر تصاویر ویدئویی دراین بحث روی آوردند .