سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

سمیه صدر – دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی دانشگاه صنعتی اصفهان
مجید افیونی – استاد گروه خاکشناسی دانشگاه صنعتی اصفهان
نادر فتحیان پور – استادیار گروه معدن دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

پیشرفت سریع تکنولوژی و توسعه روز افزون کارخانه های صنعتی و همچنین مصرف زیاد کود های شیمیایی و سموم دفع آفات و دیگر مواد شیمیایی در کشاورزی در دهه های اخیر امکانات زیادی را برای آلوده شدن خاک ها فراهم آورده است [۱] استان اصفهان به علت وسعت اراضی کشاورزی و تعدد کارخانه ها و کارگاه های صنعتی و جمعیت از این حیطه مستثنی نیست . به دلیل اهمیت آرسنیک و وانادیوم و تأثیر آنها بر آلودگی محیط زیست، و عدم وجود اطلاعات در رابطه با وضعیت این عناصر در سطح استان، در این مطالعه به بررسی مقادیر آرسنیک و وانادیوم در بخش هایی از این استان و تأثیر نوع کاربری بر غلظت این عناصر پرداخته شده است .