سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

حمیدرضا مرادی – استادیار گروه مهندسی آبخیزداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تربیت مد
مریم دشتی مرویلی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دا
محمد سیدی علم آباد – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دا

چکیده:

یکی از انواع ناپایداری دامنه ای که هرساله خسارات مالی و جانی فراوانی را بر زندگی انسانها وارد می نماید پدیده زمین لغزش است . وجود عوامل مستعد کننده ناپایداری دامنه نظیر کاربری اراضی، عامل ایجاد خسارات فراوان به منابع طبیعی از قبیل هدر رفت سریع خاک، تخریب اراضی کشاورزی و جنگلها می گردد . هدف از این تحقیق، بررسی نقش کاربری اراضی بر وقوع پدیده زمین لغزش در حوزه آبخیز واز می باشد . در زمینه بررسی نقش کاربری در ناپایداری دامنه تحقیقات زیادی انجام شده است ( احمدی۱۳۷۴قبادی۱۳۸۱ ، اونق ,Pachauri 1992 ,Gee1992 ،۱۳۸۳,Anabalagon1992 Sakar 1995این تحقیقات به روش دستی بوده و لذا فاکتورهای محدودی مورد استفاده قرارگرفت . تحقیق حاضر در محیط GIS انجام شده و لذا از دقت و کارآیی بیشتری برخوردار است . از سوی دیگر، تحقیق حاضر در یک آبخیز جنگلی شکل گرفته و لذا می تواند الگویی برای کارهای مشابه محسوب گردد .