سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

پرستو گلشیری – متخصص پزشکی اجتماعی ، استادیار دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصف
مهرداد معمارزاده – فوقتخصص جراحی اطفال ، استادیار دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفها
سیامک پورعبدیان – متخصص طب کار ، مدیر گروه بهداشت حرفه ای دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پز

چکیده:

از جمله ارکان سلامت سازمانی مشارکت و کار گروهی است . از طرفی در یک سازمان پویا و یا یک سازمان یادگیرنده ،هر جا مشکلی یافت می شود ،به دنبال آن حلقه های حل مشکل نیز تشکیل
شده و آن را جزئی از کار می پندارند . پژوهشگران در این تحقیق بر آنند تا از طریق راه اندازیحلقه های ارتقای کیفیت (quality circle) ،به ی افتن مشکلات سازمان و حل آنها پرداخته و با تدوین شاخص ها و ملاکهای مناسب ،تاثیر انجام کار گروهی را بر توانمندی های فردی اعضای آن اندازه گیری نمایند