سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

عبدالجواد نوین روز – بخش مواد ، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای ، کرج و گروه فیزیک ، دانشگاه آزا
علی طاهرخانی – عضو باشگاه پژوهشگران جوان ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان و گروه ف

چکیده:

یکی از زمینه های رو به رشد در حیطه نانو مواد ‚ تحقیق وتوسعه روشهای تولید, سنتز نانو ذرات و در نهایت صنعتی کردن آن میباشد. در نانو ذرات وبه طور کلی در مواد نانو ساختار ‚ ریز بودن اندازه ذرات در مقیاس نانو‚ ایجاد خواص منحصر به فرد اعم از خواص الکترونیکی‚ الکتریکی ‚ اپتیکی ‚ مغناطیسی ‚ شیمیایی و مکانیکی می باشد . کنترل مشخصات فوق از طریق انتخاب روش تولید مناسب ، مواد اولیه وپارامتر های فرآیند تهیه نانو ذرات با توجه به ملاحظات اقتصادی امکان پذیر است . در این مقاله نانوذرات SnO2 با استفاده از مواد اولیه Ca(Cl)2 , SnCl4. 5H2O و Ca (OH)2 به روش واکنش حالت جامد و به طریق سهل وآسان تولید شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد میزان تغییرات اندازه نانو ذرات تولید شده از نوع دی اکسید قلع (SnO2) به هنگام اعمال حرارت در دماهای ۲۰۰، ۴۰۰، ۶۰۰، ۸۰۰ و ۱۰۰۰ درجه سانتیگراد, بین ۳ الی ۶۶ نانومتر می باشد.