سال انتشار: ۱۳۷۰

محل انتشار: اولین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

هاشم فتحی –
فرزین ایران نژاد –

چکیده:

با توجه به موقعیت جغرافیایی کشور که عمده مناطق آن دارای آب و هوای خشک و گرم می باشد، پیک شبکه برق در فصل تابستان بوده و این امر مربوط به استفاده از سیستم های برودتی بخصوص کولرآبی اجتناب ناپذیر است. با توجه به حجم زیاد کولرهای آبی در حال کار در این فصل در صورتی که کیفیت فنی الکتروموتورهای نصب شده روی این کولرها در حد مطلوب نباشد تلفات الکتریکی و مکتنیکی آنها اثرات نامطلوبی در شبکه توزیع داشته و خسارات بسیاری را به وزارت نیرو و مصرف کننده کولر وارد می سازد زیرا وزارت نیرو باید تلفات مزبور را در شرایط فعلی که از نظر قدرت و انرژی با کمبود روبرو است. تامین کند و مصرف کننده هم به برودت مطلوب حاصل از کولر نمی رسد. در مجموع خسارات ناشی از پایین بودن کیفیت الکتروموتورهای کولرهای آبی در سطح ملی مطرح و هزینه سنگینی را متوجه صنعت برق کشور می نماید. در این مقاله سعی شده با یک مطالعه فنی روی الکتروموتور کولرهای آبی خسارات وارده به شبکه برق بررسی شود.