سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای اکوسیستم های آبی داخلی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد حسن زاده صابر – رشت- سد سنگر- انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری- بخش ژنتیک

چکیده:

ماهی کپور علفخوارCtenopharyngodon idella یک گیاهخوار بزرگ است. این ماهی دندانهای حلقی شیاردار بزرگ ویک روده طویل دارد که به او اجازه تغذیه از گیاهان آبزی را بعنوان غذای اصلی می دهد . کپور علفخوار یک کنترل کننده بیولوژیک گیاهان آبزی بخصوص از نوع غوطه ور آن است . در این بررسی معایب حضور ماهی کپور علفخوار دیپلوئید و و مزایای حضور تریپلوئید (عقیم) این ماهی در اکوسیستم های آبی ارزیابی گردید . در ضمن خصوصیات دیگری نظیر سایز مناسب رهاسازی، زمان رهاسازی، تعداد ماهی رهاسازی شده و نوع گیاه آبزی مورد مصرف ماهی کپور علفخوار در اکوسیستم های آبی طبیعی نیز مورد بررسی قرار گرفته است.