سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی نیروگاههای آبی کشور

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

داریوش اسفندیاری – شرکت فراب
لاله برجسته – شرکت فراب
حمید احمدیان – شرکت فراب

چکیده:

در این مقاله برخی مفاهیم کلیدی در مقوله «کیفیت» تعریف و تشریح شده وسپس در محدوده مراحل ساخت و نصب تجهیزات در پروژه های نیروگاه های آبی بزرگ، در باب تاثیر کیفیت بر هزینه و زمان اجرای پروژه ، هزینه های تعمیرات و نگهداری پس از شروع بهره بردرای و بالاخره عمر مفید نیروگاه بحث شده است. در ادامه، شرایط و الزامات دستیابی به کیفیتی در طی مدیریت پروژه مطرح گردیده و در فصل پایانی ضمن تشریح نظر نویسندگان مقاله در باب محدوده مسئولیت ها و نقش هر یک از سازمان ها و عوامل درگیر در مقوله کیفیت و سلسله مراتب منطقی نظارت بر امر کیفیت، برخی مشکلات موجود در این زمینه برشمرده شده است.