مقاله نقش گرايشات قومي در بروز بحران هاي شهري: بررسي موردي حوادث خرداد سال ۱۳۸۵ شهرستان اروميه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در پژوهش هاي مديريت انتظامي (مطالعات مديريت انتظامي) از صفحه ۳۲۳ تا ۳۴۳ منتشر شده است.
نام: نقش گرايشات قومي در بروز بحران هاي شهري: بررسي موردي حوادث خرداد سال ۱۳۸۵ شهرستان اروميه
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تبعيض
مقاله محروميت
مقاله تحقير
مقاله گرايش
مقاله مديريت بحران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمي تركي محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: نامور جعفر
جناب آقای / سرکار خانم: مولوي سيدشمس الدين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
 اين پژوهش با هدف شناسايي و بررسي نقش گرايشات قومي بر بروز بحران شهري اروميه در خرداد ۱۳۸۵ و نحوه مديريت، کنترل و مهار بحران انجام گرفته است. روش تحقيق، تحليلي – توصيفي و اطلاعات مورد نياز تحقيق از مدارک و آمار سازمان هاي ذي مدخل، اسناد کتابخانه اي موجود در بايگاني هاي معتبر، مراجعه به منابع و ماخذها، مصاحبه حضوري با افراد خبره انتظامي، سياسي و اطلاعاتي استان آذربايجان غربي که در زمان بروز بحران مسووليت هاي مستقيم داشتند و همچنين با پيمايش ميداني و حضور در مناطق بحران زده جهت استفاده از دانسته ها جمع آوري و تدوين شده است. جامعه مورد مطالعه در تحقيق حاضر شهرستان اروميه در استان آذربايجان غربي مي باشد اصلي ترين علل و عوامل گرايش قومي در رفتار خشونت آميز و يا غير خشونت آميز شهري در خرداد ۱۳۸۵ در قالب تبعيض هاي محروميت زاي سياسي، فرهنگي اقتصادي و تحقير قومي دسته بندي شد. سپس با تکيه بر نظريات علمي و استناد به مصاديق و شواهد ارايه شده نسبت به تجزيه و تحليل داده ها و بررسي ارتباط بين متغيرها و بحران شهرستان اروميه مبادرت گرديد يافته هاي پژوهش عبارتند از: ۱– احساس وجود تبعيض، محروميت و تحقير اصلي ترين عوامل بروز گرايشات قومي هستند. ۲– احساس محروميت و تحقير موجب بروز اعتراضات خشونت آميز يا غيرخشونت آميز قومي مي شود که مي تواند تحت تاثير عوامل تشديدکننده به بحران شهري تبديل شود. ۳– اولويت استفاده از روش هاي نرم افزاري به جاي روش هاي سخت افزاري، که بايستي در برخورد با اعتراضات مبتني بر گرايشات قومي سرلوحه اقدامات مسوولين سياسي، اطلاعاتي و انتظامي قرار گيرد.