سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سعید معدنی پور – گروه زمین شناسی- دانشگاه تربیت مدرس
علی یساقی – گروه زمین شناسی- دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

پهنه بالاجسته کوههای طالقان در بخش جنوبی البرز مرکزی کاملترین توالی چینه شناسی البرز از پرکامبرین تا کواترنری را در خود جای داده است . عامل اصلی بالا راندگی این مجموعه گسلهای طالقان ومشاء معرفی شده است. شواهد ارائه شده در این مقاله حاکی از آن است که ۳ توالی از برگه های راندگی با جابجایی های متفاوت به سمت جنوب غرب و شمال وجود دارندکه اثرات فعالیت آنها بصورت توده های نابرجا در بخشهای جنوب غربی وشمالی قابل مشاهده بوده و در بالا جستگی این منطقه موثراند . وجود توده های نفوذی فراوان در منطقه گرچه می توانند عامل کنترل کننده در این بالا ج ستگی باشندلیکن تبیین این اثر نیازمند مطالعه تاریخچه حرارتی منطقه است.