سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عبدالرضا ساعی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه تربیت مدرس
عیسی نخعی – استادیار دانشگاه کردستان

چکیده:

از مهمترین مسائلی که در مدیریت زنجیره تامین مورد بررسی قرار م ی گیرد و توجه به آن باعث دگرگونی در زنجیره تامین خواهد شد مسئله به اشتراک گذاری اطلاعات در زنجیره تامین است . برای یکپارچه سازی ، به خصوص در زنجیره های چند ملیتی که هر نهاد از زنجیره در کشور جداگانه ای قرار دارد ، باید اطلاعات موجود در زنجیره را در طول زنجیره به اشتراک گذاشت و در واقع زنجیره را به طور مجازی یکپارچه کرد . گاهی زنجیره تأمین یک کالا از کشورهای مختلفی عبور می کند که در نتیجه فرایند جدیدی در زنجیره به نام گمرک ایجاد می گردد .این فرایند گاهی بسیار وقت گیر بوده و در دنیای تجارت امروزی که حجم مبادلات به سرعت افزایش می یابدکاهش زمان فرایند های گمرکی تأثیر زیادی بر بهبود و آسان سازی تجارت بین المللی دارد . در واقع نهاد گمرک در آخرین حلقه زنجیره صادرات کشور فرستنده کالا و اولین حلقه وارداتی کشور وارد کننده کالا قرار دارد، بطور کلی تمام مرا حل آ ن شامل کنترل و تایید اطلاعات دریافتی از منا بع متفاوت است . هر چقدر این اطلاعات دقیقتر و به موقع دریافت شوند، گمرک قادر خواهد بود وظایف خود را بهتر انجام دهد.بکارگیری گمرک الکترونیکی باعث می شود که کلیه اطلاعات مربوط به کالا و تولید کننده آن در بین کلیه نهادهای زنج یره تأمین بین المللی ،در هر لحظه موجود باشد.که این خود باعث افزایش کارایی زنجیره تأمین می شود.