مقاله نقش گونه هاي درختي پهن برگ (چنار و زبان گنجشک) در کاهش آلودگي ناشي از سرب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در علوم و فنون منابع طبيعي از صفحه ۱ تا ۱۲ منتشر شده است.
نام: نقش گونه هاي درختي پهن برگ (چنار و زبان گنجشک) در کاهش آلودگي ناشي از سرب
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آلودگي هوا
مقاله سرب
مقاله چنار
مقاله زبان گنجشک
مقاله شهرستان ملاير

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خادمي امين
جناب آقای / سرکار خانم: كرد بهروز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
فلزات سنگين از آلاينده هاي مهم زيست محيطي هستند که از طريق ورود به زنجيره غذايي موجب بروز خطراتي براي انسان، گياهان و ميکرو ارگانيسم ها مي شوند. اين تحقيق با هدف بررسي ميزان جذب سرب در اجزاي درختان چنار و زبان گنجشک در سطح شهرستان ملاير صورت پذيرفت. براي اين منظور در رويشگاه هاي آلوده (ميدان امام و خيابان وليعصر) و رويشگاه شاهد (پارک سيفيه) در مقاطع زماني متفاوت، تعداد ۱۰۸ نمونه از برگ ها، شاخه ها و ريشه هاي سطحي درختان تهيه گرديد و ميزان غلظت سرب موجود در هر يک از آنها با استفاده از دستگاه جذب اتمي اندازه گيري شد. نتايج نشان داد که ميزان جذب سرب در اندام هاي گونه چنار بيشتر از گونه زبان گنجشک بوده و در هر دو گونه ريشه درختان بيشتر از اندام هاي هوايي سرب جذب مي کنند. جذب سرب در اندام هاي درختان، در رويشگاه ميدان امام بيشتر از ساير رويشگاه ها بوده و بالاترين ميزان جذب سرب در شهريور ماه و کمترين مقدار آن در تير ماه مشاهده گرديد.