مقاله نقش گيرنده هاي آلفا ـ آدرنرژيک ناحيه CA1 هيپوکامپ بر اختلال حافظه القا شده با اسکوپولامين در موش صحرايي نر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در فيزيولوژي و فارماكولوژي از صفحه ۶۶ تا ۷۶ منتشر شده است.
نام: نقش گيرنده هاي آلفا ـ آدرنرژيک ناحيه CA1 هيپوکامپ بر اختلال حافظه القا شده با اسکوپولامين در موش صحرايي نر
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسکوپولامين
مقاله گيرنده هاي آلفا ـ آدرنرژيک
مقاله هيپوکامپ پشتي
مقاله حافظه اجتنابي مهاري
مقاله يادگيري وابسته به وضعيت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اعظمي نسرين سادات
جناب آقای / سرکار خانم: پيري مرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: جهانشاهي مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: عريان شهربانو
جناب آقای / سرکار خانم: باباپور وهاب
جناب آقای / سرکار خانم: زرين دست محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: شباهت هاي زيادي بين نقص حافظه ايجاد شده در بيماران مبتلا به آلزايمر و حيوانات تيمار شده با اسکوپولامين وجود دارد. مطالعه حاضر به منظور بررسي نقش گيرنده هاي آلفا ـ آدرنرژيک هيپوکامپ پشتي در يادگيري وابسته به وضعيت القا شده با اسکوپولامين در موشهاي بزرگ آزمايشگاهي نر انجام گرفته است.
روش ها: کانول گذاري به صورت دو طرفه در ناحيه هيپوکامپ پشتي رت هاي نر صورت گرفت. موش ها در دستگاه يادگيري اجتنابي مدل step-through آموزش ديدند و تست حافظه ۲۴ ساعت بعد از آموزش به صورت اندازه گيري زمان تاخير ورود به خانه سياه (محل تحريک) انجام شد.
يافته ها: تزريق پس از آموزش اسکوپولامين (۰٫۵, ۲ mg/rat)، به هيپوکامپ پشتي به صورت وابسته به دوز زمان تاخير ورود به خانه سياه را کاهش داد. فراموشي ايجادشده توسط تزريق پس از آموزش اسکوپولامين (۲mg/rat) با تزريق قبل از تست اسکوپولامين (۰٫۵, ۲ mg/rat) اصلاح شد. تزريق قبل از تست فنيل افرين (۰٫۲۵, ۰٫۵ mg/rat) نتوانست جلوي تخريب حافظه ايجاد شده توسط تزريق پس از آموزش اسکوپولامينmg/rat) را بگيرد. تزريق کلونيدين (۰٫۵, mg/rat) در روز آزمون توانست حافظه تخريب شده با اسکوپولامين (۲mg/rat) روز آموزش را اصلاح نمايد. تزريق فنيل افرين (۰٫۲۵, ۰٫۵ mg/rat) يا کلونيدين (۰٫۲۵, ۰٫۵ mg/rat)، همراه با مقادير غير موثر اسکوپولامين (۰٫۲۵ mg/rat) در روز آزمون توانست حافظه تخريب شده با اسکوپولامين (۲ mg/rat) روز آموزش را اصلاح نمايد. تزريق درون مغزي پرازوسين (۱, ۲ mg/rat) يا يوهيمبين (۱, ۲ mg/rat)، ۱) به هيپوکامپ در روز آزمون قبل از مقدار موثر اسکوپولامين mg/rat)، جلوي بهبود حافظه توسط اسکوپولامين روز آزمون را گرفت.
نتيجه گيري: احتمالا گيرنده هاي آلفا – ۱و ۲ – آدرنرژيک هيپوکامپ پشتي در يادگيري وابسته به وضعيت القا شده توسط اسکوپولامين دخيل مي باشد.