مقاله نقش گيرنده هاي موسکاريني و NMDA ناحيه تگمنتوم شکمي در به يادآوري حافظه اجتنابي مهاري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در زيست شناسي جانوري از صفحه ۱ تا ۱۰ منتشر شده است.
نام: نقش گيرنده هاي موسکاريني و NMDA ناحيه تگمنتوم شکمي در به يادآوري حافظه اجتنابي مهاري
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسکوپولامين
مقاله گيرنده NMDA
مقاله به يادآوري حافظه
مقاله يادگيري اجتنابي مهاري
مقاله موش صحرايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمودي گلاويز
جناب آقای / سرکار خانم: پيري مرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: پورمتعبد علي
جناب آقای / سرکار خانم: اميني صبريه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مطالعات رفتاري نشان مي دهد که برهمکنش بين سيستم کولينرژيک و گلوتاماترژيک وجود دارد. در اين مطالعه اثر تزريق پيش از آزمون آنتاگونيست غير انتخابي گيرنده هاي موسکاريني، اسکوپولامين، داروهاي گلوتاماترژيک و برهمکنش آنها در زمينه حافظه اجتنابي مهاري مورد بررسي قرار گرفته است. موش هاي صحرايي با تزريق درون صفاقي کتامين هيدروکلرايد بعلاوه زايلزين بي هوش شدند و سپس با استفاده از دستگاه استريوتاکسي دو کانول در ناحيه تگمنتوم شکمي قرار داده شد. روش اجتنابي مهاري مدل Step-through براي سنجش حافظه در موش هاي صحرايي نر استفاده شد. داروها پنج دقيقه قبل از آزمون تزريق شدند و تاخير در ورود به خانه سياه با استفاده از کرنومتر به عنوان معيار حافظه اجتنابي مهاري سنجيده شد. نتايج نشان مي دهد که تزريق اسکوپولامين (۴mg/rat، ۳)، MK801، آنتاگونيست گيرنده NMDA (2mg/rat،۱) ۵ دقيقه قبل از آزمون، باعث تخريب به يادآوري حافظه مي شود. بعلاوه بکار بردن مقادير غير موثر (۰٫۵ mg/rat) MK801 و اسکوپولامين (۲m/rat، ۱) همراه با هم، حافظه اجتنابي مهاري را کاهش مي دهد. اگرچه تزريق قبل از آزمون NMDA (0.01mg/rat، ۰٫۰۰۱) به ناحيه تگمنتوم شکمي به تنهايي اثري بر روي حافظه نداشت، اما بکار بردن همزمان آن با مقدار موثر اسکوپولامين اثر تخريبي اسکوپولامين بر روي حافظه را مهار مي نمايد. اين يافته ها شايد نشان دهنده اين مطلب باشد که گيرنده هاي موسکاريني استيل کولين و گيرنده هاي NMDA ناحيه تگمنتوم شکمي از طريق اثر بر روي نورون هاي دوپامينرژيکي منشا گرفته از اين ناحيه به ياد آوري حافظه اجتنابي مهاري را اثر مي گذارند.