مقاله نقش گيرنده هاي D1/D2 دوپاميني در فراموشي القا شده با ۱ـ متيل ـ بتا ـ کربولين (هارمان) بر روي حافظه اجتنابي مهاري با استفاده از مدل Step-Down که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي زنجان از صفحه ۱ تا ۱۲ منتشر شده است.
نام: نقش گيرنده هاي D1/D2 دوپاميني در فراموشي القا شده با ۱ـ متيل ـ بتا ـ کربولين (هارمان) بر روي حافظه اجتنابي مهاري با استفاده از مدل Step-Down
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هارمان
مقاله آپومرفين
مقاله SCH23390
مقاله سولپيرايد
مقاله يادگيري اجتنابي مهاري
مقاله مدل Step-Down
مقاله موش کوچک آزمايشگاهي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ناصحي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: پيري مرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: شاهين مريم السادات
جناب آقای / سرکار خانم: زرين دست محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: با توجه به اينکه انواع مختلف بتا ـ کربولين ها در رژيم غذايي به مقدار بسيار زياد وجود دارد، در اين مطالعه اثر سيستم دوپاميني بر روي فراموشي القا شده با هارمان که نوعي بتا ـ کربولين است، مورد بررسي قرار گرفت.
روش بررسي: روش اجتنابي مهاري (غير فعال) با مدل Step-Down براي بررسي حافظه در موش هاي کوچک آزمايشگاهي به کار گرفته شد.
يافته ها: تزريق درون صفاقي هارمان (۵ و ۱۰ميلي گرم در كيلو گرم (I.P بلافاصله بعد از آموزش به صورت وابسته به دوز، تثبيت حافظه اجتنابي مهاري را در حيوان کاهش داد. به کار بردن آپومرفين (۵/۰ و ۱ ميلي گرم در كيلو گرم (I.P قبل از آزمون به تنهايي اثر بر روي فراخواني حافظه اجتنابي مهاري نداشته، ولي منجر به بازگشت حافظه تخريب شده ناشي از تزريق بعد از آموزش هارمان گرديد. به علاوه به کار بردن۰٫۰۲۵ SCH23390 ،  0.05و ۱ ميلي گرم در كيلو گرم (I.P يا سولپيرايد (۵/۱۲، ۲۵ و ۵۰ ميلي گرم در كيلو گرم (I.P به تنهايي تاثيري بر روي يادآوري حافظه نداشت، در حالي که در حيواناتي که تثبيت حافظه در آن ها تحت تاثير تزريق بعد از آموزش داروي هارمان تخريب شده بود، تزريق ۰٫۰۵) SCH23390 و ۱/۰ ميلي گرم در كيلو گرم (I.P و يا سولپيرايد (۲۵ و۵۰ ميلي گرم در كيلو گرم (I.P فراموشي القا شده با هارمان را کاهش  داد.
نتيجه گيري: يافته ها نشان  داد كه احتمالا سيستم دوپامينرژيک در فراموشي القا شده توسط هارمان نقش دارد و ممکن است اثرات آن ها از طرق مختلف باشد.