سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

اسماعیل بوداغی – مدیر پست استان
قربانعلی باقری – معاون امور پستی
ضیا سعیدی – کارشناس برنامه ریزی

چکیده:

بر اساس تجربه دو دهه کاری و عمدتا مدیریتی در سطح شبکه پست کشور شاهد دو چالش اساسی و بنیادی و در عین حال مستمر در سطح شبکه بوده بطوریکه سایر عوامل و پارمترها تحت الشعاع این دو مقوله ، ترافیک پستی و به تبع آن سرانه مرسوله از یک سو و تعادل درآمد و هزینه از سوی دیگر بوده و هست. وضعیت ترافیک پستی که به عنوان اصلی ترین رسالت کاری پست و در عین حال رکن اساسی مقایسه کاری ادارات پست و ملل در سطح جهان مطرح می باشد مطابق آمارهای موجود بین المللی دارای وضعیت مناسبی نمی باشد و از طرف دیگر با توجه به ماهیت شرکتی و قوانین و مقررات موجود کشور، کارکرد پست به لحاظ اقتصادی می بایست پوشش هزینه های خود( حداقل هزینه های جاری) را بدهد که از این منظر نیز مشکلاتی همواره فراروی شرکت پست بوده است. نکته قابل توجه آن است که وضعیت پست استان در هر دو مورد فوق (سرانه مرسوله و پوشش هزینه ها) به دلیل ساختار غیرصنعتی استان دارای مشکلات مضاعف نسبت به متوسط کشور بود. برای دسترسی به وضعیت مطلوب تر، از کارکردهای نو و متناوبی که در دستور کار شبکه با استفاده از تجارب جهانی- کشوری و خلاقیت های به عمل آمده وجود داشت از جمله سرویس های الکترونیکی (تصویری ، صندوق پست صوتی و…)- سرویس های ترکیبی(خدمات خودرویی و…) -سرویس هاس تبلیغی(پست مستقیم،پست تبلیغ و ..) و سایر سرویس ها استفاده گردید.