سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش GIS شهری

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

آرمان قیسوندی – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور مرکز سنندج

چکیده:

بافتهایی که امروزه به بافتهای فرسوده و نامقاوم در شهرهای متوسط و بزرگ ایران شناخته می شوند عموما قسمتهایی از شهر را تشکیل می دهد که یا هسته اولیه شهر بوده است یا بافت فقیر نشین حومه ای را تشکیل می دهد و شناسایی این بافتها جهت دخالت و ساماندهی و استفاده مجدد از زمین و نیز مدیریت بحران از اهمیت ویژه ای برخوردار استاستفاده از ابزاری کارآمد همانند GIS جهت این منظور باعث کاهش میزان خطا و ارایه اطلاعات جامع و معتبری خواهد شد. پژوهش حاضر جهت شناسایی بافتهای فرسوده و نامقاوم شهری منطقه ۱ شهرداری سنندج و با استفاده از داده های موجود در پایگاه سیستم اطلاعات جغرافیایی شهرداری سنندج انجام گرفت و در این راستا بافتهای فرسوده با توجه به شاخصهای تعیین شده و بهره گیری از تواناییهای سیستم اطلاعات جغرافیایی شناسایی و تفکیک گردیدند.