سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سعید کاردار –

چکیده:

با توجه با آمار وارقام بسیار بالای دفتر مط العات کاهش آب به حساب نیامده کشور در خصوص آب به حساب نیامده حدود٣٠ % از کل آب کشور گزارش شده است و ارزش بالای آب که استحصال آن هم به این نسل هزینه های گزافی را تحمیل نموده و هم مشکلات عدیده ای برای نسل های آینده ایجاد می کند، نگرشی در خصوص بهبود روشها جهت بهینه سازی شبکه ها مدیریت شبکه ها را جهت کاهش UFW م ی طلبد که به عنوان یک ابزار برای رسیدن به هدف مقوله GISو مدل سازی مطرح گردد . اما علت انتخاب GISو مدل سازی به این دلیل است که غالبا ً پرت در اثر عدم شناختشبکه ها و عدم وجود اطلاعات کافی از وضعیت کیفی، هیدر ولیکی و جغرافیایی آن می باشد . لذا برای حل این مشکلات سیستم های اطلاعات جغرافیایی می تواند به عنوان یک راهکار خوب برای تأسیسات آب و فاضلاب باشد چر ا که کلیه تأسیسات شهری زمین مرجع بوده و دستیابی به اطلاعات و موقعیت دقیق تأسیسات، به وسیله این سیستم از بسیاری هدرروی ها جلوگیری نموده و مدل سازی شبکه می تواند وضعیت دقیقی از فشار شبکه ومصرف در ساعات مختلف روز بر مبنای الگوی مصرف ارائه کند . در این تحقیق که در یک پایلوت واقع در شهر محمود آباد در استان مازنداران با حدود ٧٠٠٠ مشترک و مساحتی بالغ بر ٢٤ ورق ١/١٠٠٠ در حدو د ١٥٣٦ هکتار انجام گرفته دقیقا ً عملیات GIS ک لیه املاک و تأسیسات آبرسانی شهری انجام شده و فرآیند مدل سازی هیدرولیکی در قسمت خطوط انتقال و شبکه توز یع وتأسیسات انجام گرفته است . پس از انجام عملیات GIS و مدل سازی سیستم کلیه نواحی فشاری در سطح شبکه شهر واطلاعات املاک وتأسیسات به طور دقیق مشخص گردید، که نتیجه آن ارائه گزارش وآمار مشترکین غیر مجاز، متخلف و … به اداره آب و فاضلاب و مشخص کردن نقاط با احتمال نشت بالا در سطح شبکه و درنهایت مدیریت فنی واصولی بر شبکه هاست یعنی با این ابزار به هدف اصلی تحقیق که کاهش پرت شبکه به وسیله شناخت آن می باشد از طریق مدیریت بر شبکه نائل خواهیم آمد .
در این پایان نامه از واژه UFW معادل Un Accounted Water به جای آب به حساب نیامده استفاده شده است .