سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: دومین همایش ایمنی هوانوردی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

بهاءالدین صدر – کارشناس مراقبت پرواز، سازمان هواپیمایی کشوری، تهران

چکیده:

برای همه کسانی که درگیر اجرای CNS/ATM می باشند. مرحله انتقال به سیستم های ناوبری ماهواره ای حائز اهیمت زیادی است. برنامه انتقال به صورت یک سیر مرحله به مرحله بوده و باعث بهبود تدریجی در ساختار ناوبری هوای می گردد. با اجرای کوتاه مدت GNSSناوبری مبتنی بر ماهواره در ENROUTE با بهره گیری از GPS و گلوناس موجود سیستم افزایش دهنده دقت در هواپیما انجام می شود و اجرای دراز مدت GNSS با بهره گیری از سیستمهای ناوبریماهواره ای کنونی و اینده همراه با سیستم افزایش دهنده دقتیا ترکیبی از انواع افزایش دهنده های دقت بوده و به صورت کلی ناوبری هوایی ماهواره ای در سه فاز تصویب شده استفاده تکمیلی از GNSS، استفاده از GNSS و استفاده انحصاری از GNSS اجرا میشود.