سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین همایش ملی ایمنی در بنادر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احمد تقوی – مدیر HSE شرکت نفت و گاز سپانیر
محمدحسن سجادی – کارشناس HSE شرکت سپانیر
محمدرضا گل محمدی – کارشناس بهداشت حرفه ای قرارگاه سازندگی نوح
حسن رضایی – کارشناس ایمنی قرارگاه سازندگی نوح

چکیده:

تغییر و تحولات چندین دهه صنعت ورود به عصر جدید یا عصر فرا صنعتی و عصر اطلاعات وعصر ارتباطات حاصل پیدایش سیستم های مدیریتی مختلف در سازمان ها بوده است. بر اثر بهبود سیستم های مدیریتی نتایج بسیار مفیدی برای سازمان پدیدار می شود که از مهمترین آنها می توان به بهره وری در سازمان اشاره نمود. بی گمان رشته اقتصادی جوامع در گروه نرخ رشد بهره وری آنان باشد به طوری که در کشورهای صنعتی و دارای اقتصاد پویا کشورهایی هستند که دارای بهره وری در سیستم های خود می باشند.
از طرفی روزانه شاهدحوادث، بیماریهای مختلفی در سازمان هستیم که با زیانهای مستقیم و غیر مستقیم خود سازمانها را تحت تاثیر قرار می دهند لذا وجود یک رابطه مستقیم بین بهره وری و رعایت اصول، بهداشت و محیط زیست از بدیهیات است بررسی دیدگاه های مختلف بهره وری معلوم می نماید که در همه آنها یک رکن بعنوان عامل تعیین کننده در میزان بهره وری مشترک است و آن نیروی کار (کارگر) می باشد . از بررسی عوامل موثر در مدیریت HSE نیز چنین بر می آید که نیروی انسانی بعنوان مهمترین عامل تاثیرگذار بر شرایطایمنی، بهداشت و محیط زیست می باشد. بنابراین هر شرایطی که بتواند نسبت به حفظ و صیانت نیرووی انسانی منجر شود در واقعه باعث بهبود وضعیت بهره وری و HSE سازمان خواهد شد.
دیدگاه های مختلف در باره بهره ور ی- عوامل موثر در بهره وری یک سازمان – علل و عوامل اساسی بروز حوادث وبیماریهای ناشی از کار – نقطه اشتراک بین بهره وری و مدیریت HSE – ارتباط بین بهره وری و HSE
اهداف این مقاله :
افزایش ارائه راهکارهای مناسب جهت بستر سازی فرهنگ ایمنی در سازمان
تفاهم فکری جهت کاهش حوادث و ارایه راه حل های مناسب تجزیه و تحلیل حوادث
توسعه و بهبود ارتباط کاری بین کارشناسان ایمنی موسسات و کارگاه ها و همچنین مدیران
بهبود زمینه های ارتقاء جایگاه ایمنی بهداشت و محیط زیست در سازمان
در این مقاله سعی شده نقش HSE را در افزایش بهره وری نشان داد و با توجه به اینکه افزایش بهره وری نیز موجب رشد اقتصادی سازمان می شود لذا به این مسئله باید تاکیدگردد که هرچقدر
وضعیت ایمنی، بهداشت و محیط زیست بهتر شود بهره وری سازمان افزایش می یابد و متعاقبا به همان مقدار سازمان رونق اقتصادی خواهد داشت.