سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: پنجمین همایش ملی دو سالانه انجمن متخصصان محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

رضا مستوری – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک دانشجوی دوره دکتری مهن

چکیده:

حدود ۳۵ % از جمعیت کشور ایران در روستا ها زندگی می نمای د و این امر نشان می دهد که حصول به توسعه پایدار در ایران و چه در دیگر کشورهای در حال توسعه بدون توجه به روستاییان امکان پذیر نمی باشد . تکنولوژی ICT پلی است که می تواند جوامع روستایی ما را با تکنولوژی روز دنیا پیوند بزند . پیش شرط توسعه این تکنولوژی در روس تا ها در کنار فرهنگ و بستر سازی ، غنی نمودن و بهبود بخشیدن وضع معیشتی روستاییان نیز می باشد چرا که در بسیاری از جوامع روستائی ، زندگی روستاییان بر مبنای زنده ماندن آنی و روزانهاستوار می باشد . بین فقر و محیط زیست در نواحی روستایی شهری رابطه مستقیم وجود د ارد. با بررسی نقش مثبت ICT در بالابردن شاخص های زیست محیطی توسعه پایدار مشخص کردید که این تکنولوژی که کاملا زیست محیطی و بدون تاثیر منفی در محیط زیست می باشد، در تمامی موارد باعث بالا رفتن و بهبود این شاخص ها می گردد . علاوه بر آن با ایجاد راههای درآمدی جد ید برای روستاییان باعث می گردد تا چرخه فقر و تخریب محیط زیست متوقف گشته و با توسعه پایدار در منطقه تحقق یابد . بایستی توجه داشت که موفقیت در پروژه های توسعه پایدار روستایی در گرو بکارگیری تعدادی از ویژگیهای مشترک خصوصا سازمانهای غیر دولتی NGO و زنان عنوان کسانی که کلید پروژه های توسعه پایدار روستایی را در آینده در دست خواهند داشت، مهم می باشند.