سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

کامبیز رادمان – کارشناس ارشد مهندسی صنایع
حمیدرضا ذاکرزاده – کارشناس مهندسی صنایع

چکیده:

مدیریت زنجیره تامین(SCM) هم یک تئوری و هم یک شیوه عملی است و رویکردی در راستای جلب رضایت مشتری همراه با کاهش هزینه ها محسوب می شود. با گسترش استفاده از فناوری های
پیشرفته، تبدیل شدن زنجیره تامین به شبکه تامین امری گریز ناپذیر است، لذا کنترل و ارزیابی مستمر شرکت در مقایسه با رقبا، گامی است در جهت تحکیم و توسعه موقعیت شرکت است و بهره گیری از تکنیکهای مختلف ضامن این امر هستند. ابزار توانمد ”گسترش عملکرد کیفیت(QFD)میتواند در این امر یاری رسان باشدQFD. روشی سیستماتیک است که از طریق گوش دادن به ندای مشتری، موجب ، بهبود کیفیت و توسعه محصول می گردد. معیار سنجش و قضاوت کیفیت محصولات، میزان رضایت مشتریان است. همسنجی ۵ رضایت مشتری، می تواند تصمیم گیرندگان را در تشخیص زمینه های بهبود، اتخاذ تصمیمات استراتژیک و هدفگذاری روی عملکرد رضایت مطلوب کمک نماید. هدف اصلی این مقاله، مطالعه وبررسی روش ها و الگوهای همسنجی نتیجه بخش در QFD برای بهبود کیفیت است. به عبارت دیگر در این مقاله، فرآیند همسنجی رضایت مشتری درQFD که کلید موفقیت در ارزیابی SCM محسوب می شود،مورد مطالعه قرار گرفته و جهت انتخاب رقیب استراتژیک و تصمیم گیری های لازم، استفاده از همسنجی سلسله مراتبی توصیه شده است.