سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سعید شجاعی – دانشکده فیزیک، دانشگاه تبریز
علی سلطانی والا – دانشکده فیزیک، دانشگاه تبریز، پژوهشکده فیزیک کاربردی و تحقیقات ستاره

چکیده:

مدهای نقص خطی در یک بلور دو بعدی با تقارن شبکه مثلثی متشکل از میله های سیلیکون در زمینه هوا، با استفاده از روش ابر سلول بر پایه روش بسط موج تخت بررسی شده است. خط نقص در اینجا از حذف یک یا سه ردیف از میلههای سیلیکون در راستای محور x یا y ایجاد شده است. نتایج محاسبات عددی نشان می دهد که موقعیت و پاشندگی مدهای نقص به پیکربندی و تعداد ردیف های خط نقص بستگی دارد و همچنین مدهای واقع در مرکز نوار ممنوعه فرکانسی جایگزیده تر هستند.