مقاله نقـد عقل عربي ـ اسلامي در ديدگاه جابري و ارکون که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در پژوهش هاي فلسفي – كلامي از صفحه ۷۸ تا ۱۰۲ منتشر شده است.
نام: نقـد عقل عربي ـ اسلامي در ديدگاه جابري و ارکون
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روشنگري
مقاله نوانديشي
مقاله رويکردهاي معاصر
مقاله نقد عقل عربي – اسلامي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مسعودي جهانگير
جناب آقای / سرکار خانم: استادي هوشنگ

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نوع برخورد و عكس العمل انديشمندان عرب در برابر روشنگري و مدرنيته، تعيين كننده دستگاه نوانديشي آنان است. رويکرد اقبالي برخي از اين انديشمندان به انديشه روشنگري و روشنفكري غربي، با گرايش به ارزش هاي مدني و ويژگي هاي فکري و فلسفي تمدن اروپايي آغاز شد. سپس اين رويکرد با گرايش به مطالعات جديد علوم انساني مانند ساختارگرايي، زبانشناسي، هرمنوتيك، معناشناسي و انسان شناسي، توسط گروهي از روشنفکران برجسته و معاصر عرب همچون محمد عابد الجابري و محمد ارکون به گستره نقد عقل عربي- اسلامي، يا همان نقد انديشه هاي سنتي اسلامي گام نهاد. نوشتار حاضر بر آن است تا با توضيح مقدمات فكري اين دو انديشمند، هم به مقوله بنيادين نقد عقل عربي – اسلامي در انديشه متفکران ياد شده بپردازد و هم دستگاه نوانديشي آن دو را بازگو و مقايسه کند.