مقاله نقيضه و پارودي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در متن شناسي ادب فارسي (مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني اصفهان) از صفحه ۱۷ تا ۳۲ منتشر شده است.
نام: نقيضه و پارودي
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نقيضه
مقاله پارودي
مقاله بورلسک
مقاله مقايسه اصطلاح ها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فلاح قهرودي غلامعلي
جناب آقای / سرکار خانم: صابري تبريزي زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اصطلاح نقيضه يکي از فنون عمده طنز، در ادبيات فارسي معادل پارودي در ادبيات غرب قرار گرفته است؛ اما از بسياري جهات با آن تفاوت دارد. در ادبيات فارسي همه مقوله هاي پارودي، بورلسک، تراوستي و … زير عنوان نقيضه جاي مي گيرند و نقيضه به تنهايي بار تمامي اين اصطلاحات را به دوش مي کشد. نوشتار حاضر ضمن بررسي انواع اصطلاحات مربوط به حوزه نقيضه، به مشخص کردن اين تفاوت ها پرداخته و ضمن به کارگيري اصطلاح نقيضه در همان مفاهيم معمول و سابق آن، مناسب تر دانسته است که نقيضه معادل بورلسک به کار برده شود نه پارودي.