مقاله نمايش شخصيت ها و شخصيت هاي نمايشي در تاريخ بيهقي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در جستارهاي زباني از صفحه ۵۱ تا ۶۸ منتشر شده است.
نام: نمايش شخصيت ها و شخصيت هاي نمايشي در تاريخ بيهقي
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شخصيت
مقاله شخصيت پردازي
مقاله تاريخ بيهقي
مقاله نمايش
مقاله شخصيت هاي نمايشي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضوانيان قدسيه
جناب آقای / سرکار خانم: پورشبانان عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تاريخ بيهقي از جمله متون كميابي است كه با استفاده از شگردهاي ادبي، هم به تاريخي به ظاهر مستند و هم به متني خلاق بدل شده است. يكي از اين شگردها بهره گيري از فضاي داستاني و از آن ميان نيز، شخصيت پردازي ويژه در اين اثر است. اين مقاله در صدد است با بررسي شخصيت در اين متن، ثابت کند نه تنها ارايه شخصيت در اين اثر از رويكرد توصيفي كه ويژه تاريخ است گذر مي كند، بلكه حتي از شخصيت پردازي داستاني نيز فراتر مي رود و با شگرد هاي برجسته سازي نمايشي، از ويژگي هاي شخصيت هاي نمايشي متون دراماتيک برخوردار مي شود. در تاريخ بيهقي گرچه شخصيت ها برگرفته از واقعيت هاي تاريخ اند، اما در متن دوباره خلق مي شوند. شخصيت پردازي در اين اثر نزديک به بسياري از رمان هاي امروزي است که در آن علاوه بر اشاره مستقيم به ويژگي هاي ظاهري شخصيت ها، گفتار و رفتار آن ها و احساسات و درونياتشان، با ارتباطي منطقي و حساب شده براي مخاطب به نمايش گذاشته مي شود و شخصيت هاي قابل درک، باورپذير، قابل تجسم، زنده و پويا براي مخاطب ترسيم مي شود. در اين اثر نويسنده مي کوشد شخصيت ها، به شيوه هاي گوناگون همچون گفت وگو، كنش و در کشاکش ارتباط با ديگر شخصيت ها و موضع گيري در مسایل و موضوعات مختلف، خود را به مخاطب معرفي کنند و با اين روش، موفق به خلق شخصيت هاي نمايشي مي شود. مباني اين پژوهش را نظريه هاي شخصيت پردازي تشكيل مي دهد و تحليل ويژگي هاي شخصيت پردازي سينمايي به منزله روش شناسي پيشنهادي آن تنظيم مي شود.