مقاله نمايندگي تجاري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در فصلنامه حقوق- مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي از صفحه ۳۳۵ تا ۳۵۵ منتشر شده است.
نام: نمايندگي تجاري
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نماينده
مقاله تاجر
مقاله استقلال
مقاله معاملات تجاري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نعيمي عمران

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نمايندگي تجاري رابطه اي قراردادي است كه به موجب آن نماينده تجاري (شخص حقيقي يا حقوقي) بطور مستقل تصدي مذاكره و انعقاد معاملات تجاري و يا ساير اعمال واجد آثار حقوقي را بنام و به حساب اصيل در برابر دريافت اجرت يا كميسيون بر عهده مي گيرد. نمايندگي تجاري يك قرارداد با خصوصيات تجاري از جمله تاجر بودن دو طرف آن و استقلال نماينده تجاري در انجام موضوع نمايندگي بنام و به حساب اصيل دانسته شده است كه موجب تميز آن از ساير مصاديق نمايندگي مي شود. با توجه به اهميت فراوان قرارداد نمايندگي تجاري در عرصه تجارت داخلي و بين المللي، قواعد و مقررات خاص در خصوص آن در قوانين و مقررات كشورهاي مختلف پيش بيني شده است. اما در كشور ما قواعد و مقررات مشخصي درباره آن وجود ندارد و احكام آن را مي بايد بر اساس قواعد و مقررات كلي نمايندگي و عرف و رويه هاي مربوط به آن استنباط كرد.