سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

حسام احمدیان بهروز – دانشکده مهندسی شیمی و نفت ، دانشگاه صنعتی شریف
داود رشتچیان – دانشکده مهندسی شیمی و نفت ، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

تشخیص زودهنگام عیوب در واحد، می تواند در جلوگیری از توقف واحد و هم چنین بسیاری از تلفات جانی و مالی موثر واقع گردد . به طور کلی عیب عبارت است از انحراف غیر مجاز حداقل یکی از خصوصیات یا متغیر های سیستم . برای اطمینان از اینکه فرایند در وضعیت نرمال بوده و در چهار چوب ویژگی های تعریف شده در طراحی ، عمل می نماید ، نیاز مند یک سیستم نظارتی و باز بینی می باشیم .این سیستم بایستی قادر به شناسائی و تشخیص عیوب فرایند بوده و در صورت امکان آن عیب را برطرف نماید . روش های تخمینی ، استنتاج بر پایه قوانین و روش های تشخیص الگو، از روش های متداول در حیطه عیب یابی می باشند . این حیطه از مهندسی فرایند با توجه به اثرات اقتصادی و ایمنی فراوان آن ، مورد توجه زیادی از طرف صنعت و دانشگاه واقع شده است .