سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

زهرا اطاعتگر – رییس گروه ارتباطات علمی دفتر تحقیقات و توسعه فناوری وزارت نیرو

چکیده:

نمایشگاه های تحقیقاتی پل ارتباطی بین پژوهشگران ، مراکز پژوهشی و صنایع می باشند. در این نمایشگاه ها، آخرین اطلاعات مربوط به دستاوردهای پژوهشی، نوآوری ها، خلاقیت ها، و ایده های تکنولوژیکی موردتبادل قرار می گیرند. در واقع این نمایشگاه ها محل تلاقی نیازها با نتایج حاصل از تحقیقات می باشند بدین صورت که درآنها واحدهای تحقیقاتی با ارائه نتایج تحقیقات خود، مشتری استفاده کننده از آن نتایج را شناسایی می کنند و واحدهای صنعتی نیز با طرح مشکلات مبتلا به خود، از توان علمی و فنی مراکز تحقیقاتی و پژوهشگران برای رفع مشکلات مربوطکمک می گیرند. همچنین نمایشگاه های تحقیقاتی می توانند به عنوان محل رقابت بین واحدهای تحقیقاتی محسوب شده و زمینه رقابتی کردن فعالیت های تحقیقاتی را فراهم آورند. در این مقاله سعیخواهد شد کلیاتی در خصوص نمایشگاه ها، اهمیت و کارکردهای نمایشگاه های تحقیقاتی، اهداف و نقش این نمایشگاه ها درتوسعه تحقیقات بیان شود.