سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

احمد اسماعیلی – دانشگاه مازندران
سیدعلی نبوی نیاکی – دانشگاه مازندران
جواد روحی – دانشگاه مازندران

چکیده:

یکی از راهکارهای افزایش ظرفیت انتقال شبکه استفاده از ادواتFACTS است . کنترل کننده UPFC بهعنوان جامعترین این ادوات دارای قابلیت منحصر بفردی در افزایش ظرفیت انتقال یک خط است . در این مقاله با استفاده از مدل منبع ولتاژUPFC به بررسی تأثیر UPFC بر منحنی بارپذیریTie-line پرداخته می شود و سپس تأثیر عوامل مختلف بر آن مورد بررسی قرار می گیرد.