سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت تکنولوژی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مرتضی مغربی – گروه مطالعاتی آینده اندیشی، دبیر خانه ستاد ویژه توسعه فناوری نانو جم

چکیده:

یکی از مسایل بدیهی در زمینه اولویت بندی منطقی یک عرصه از فناوری، افراز منطقی آن است . با این حال در مورد فناوری نانو ابهاماتی در زمینه مبنای دسته بندی آن وجود دارد و افراز غیرمنطقی می تواند منجر به موازی کاری، بخشی نگری و کارایی اندک شود . در این مقاله سعی می شود با مرتب سازی و بازآرایی درخت فناوری های نانو، بخشها / مراکز اصلی فناوری
نانو ترسیم شود . این بخشها / مراکز می توانند مبنایی برای تصمیم گیری سیاست گذاران در عرصه فناوری نانو باشند