سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت تکنولوژی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علی عباسی – گروه مطالعاتی آینده اندیشی، دبیر خانه ستاد ویژه توسعه فناوری نانو جم
مرتضی مغربی – گروه مطالعاتی آینده اندیشی، دبیر خانه ستاد ویژه توسعه فناوری نانو جم
غلامحسین مهدوی نیا – گروه مطالعاتی آینده اندیشی، دبیر خانه ستاد ویژه توسعه فناوری نانو جم
داود کاظمی – گروه مطالعاتی آینده اندیشی، دبیر خانه ستاد ویژه توسعه فناوری نانو جم

چکیده:

یکی از مسائًل مهم در زمینه مدیریت فناوری و مخصوصا فناوری های جدید، اولویت گذاری سریع کشورها در زمینه این فناوری ها می باشد . در چند سال اخیر، فناوری نانو به عنوان یکی از فناوری های نو، در کشور ما نیز از طرف مسئولین و پژوهشگران مورد توجه قرار گرفته است . پیش از تصمیم گیری و سیاست گذاری در مورد اولویت ها، لازم است عرصه های کلیدی این فناوری جدید و مبهم و زمینه های کاربردی هر کدام از آنها به شکل یک زنجیره، از فناوری های پایه تا بازار به صورت شفاف و مختصر بیان شود تا بر اساس آن تصمیم گیری های کلان صورت گیرد . بدیهی است تصمیم گیری دیرهنگام یا غیردقیق در این عرصه جدید موجب ازدست رفتن فرصت ها می گردد .
روشی که در اینجا برای این منظور به کار رفته است، ارائه یک ساختار درختی جامع می باشد که با انجام سطح بندی و تقسیم بندی بخش های مختلف، جنبه های مهم و اصلی فناوری نانو رابه شکلی مختصر نشان می دهد . این درخت می تواند به عنوان زیربنای اولویت یابی در جهت کمک به محققان و سیاست گذاران دولت و صنعت جهت انتخاب سریع حوزه های اولویت دار نانومقیاس خود نقش اساسی را ایفا نماید