سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدیه خانمحمدی – قطب علمی کنترل و هوش مصنوعی، ساختمان دانشکده برق و کامپیوتردانشگاه ت
رضا آقایی زاده ظروفی – قطب علمی کنترل و هوش مصنوعی، ساختمان دانشکده برق و کامپیوتردانشگاه ت
یوشی نوبوساتو – گروه تحلیل تصویر تحصیلات تکمیلی دانشکده پزشکی دانشگاه اوزاکا، اوزاکا

چکیده:

یکی از ابزارهای مهم تشخیص بیماری در مفصل لگن، بخشبندی و نمایش حجمی غضروفها در این مفصل می باشد. در این مقوله پیدا نمودن اتوماتیک فضای آرتیکولار به منظور جدا سازی دقیق دو غضروف استابولار و سر فمور، یک مرحلهء اساسی است. در این مطالعه روش اتوماتیکی برای بخشبندی و نمایش سه بعدی فضای آرتیکولار با استفاده از داده هایMR ارائه می شود. به
منظور بدست آوردن یک مجموعه دادهء ایزوتروپیک، داده ها با تکنیک اینترپلاسیون سینک ۱ نمونه برداری مجدد شده اند میتوان با فرض سر فمور به شکل کره با کمک تبدیل هاف ۲ مرکز آنرا بدست آورد. پس از آن فیلترهای مشتق گیر در راستای شعاع فمور برای ارتقاء مرز غضروفها، فضای آرتیکولار و استخوانها به تصویر اعمال می گردد. مرز آرتیکولار با کمک فیلتر آشکار ساز لبه کنی ۳ به طور تقریبی مشخص می گردد. با مشخص نمودن مرز استخوانها به کمک تکنیک آستانه گیری پویای اتسو ۴ و اعمال شرایط آناتومیکی می توان مرزهای نامطلوب را حذف نمود. سپس با استفاده از روش انتشار شعاع حجمی به نمایش سه بعدی فضای آرتیکولار پرداخته می شود. قسمتهای مختلف این الگوریتم در محیطهای برنامه نویسیMATLAB و C++ طراحی و اجرا شده است. قابلیتاین روش به طور موفقیت آمیز در ۴۰ مفصل لگن یعنیتصویرMR 2400ارزیابی شده است.