سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۸۴

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی آخوندزاده – پژوهشگر مرکز تحقیقات نقشه برداری سازمان نقشه برداری کشور

چکیده:

استفاده از فناوری سنجش از دور در علوم مختلف زمین به دلیل پوشش وسیع تصاویر ماهواره ای، بهنگام بودن تصاویر و هزینه پایین آن نسبت به روشهای زمینی بسیار متداول شده است. یکی از کاربردهای اخیر سنجش از دور استفاده از روش SAR اینترفرامتری (InSAR) جهت نمایش و کنترل جابجایی های پوسته زمین در اثر عوامل مثل زلزله، رانش، نشست زمین و … می باشد. در این کقاله نگارنده به کمک پردازش تصاویر را دارای مربوط به قبل و بعد از استخراج نفت، نشست زمین را با استفاده از پساده سازی روش اینترافرامتری نمایش می دهد. بدلیل عدم دسترسی به تصاویر را دار مربوط به یک منطقه نفت خیز در ایران با شرایط مورد نظر، تصاویر سنجنده Radarsat-1 مربوط به قبل و بعد از استخراج مواد نفتی در یک منطقه نفت خیز در کالیفرنیا مورد بررسی قرار گرفت. تصاویر مورد استفاده از دو تصویر را داری خام (Single look Complex) از ماهواره Radarsat-1 در سال ۲۰۰۱ با اختلاف زمانی ۴ روز بودند. همچنین برای حذف خطای توپوگرافی از DEM منطقه که قبلا از زوج تصاویر ERS1/2 بدست آمده بوده استفاده شد. برای پردازش تصاویر و تهیه DEM و نقشه تغییرات منطقه (اینترفروگرام) از نرم افزار Earthview 3.1 استفاده شد. نتیجه تحقیق کاملا رضایتبخش بود و تغییر شکل پوسته زمین در اثر استخراج مواد نفتی با روش اینترفرامتری با دقت بالایی نمایش داده شد. روش کار، الگوریتم و نرم افزار مورد استفاده طوری طراحی شدند که در صورت در اختیار قرار گرفتن تصاویر راداری از ایران با شرایط مورد نظر امکان بدست آمدن نتایج بهتر حاصل شود.