سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سی و هشتمین کنفرانس ریاضی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سپیده ابراهیمی – دانشگاه فردوسی مشهد
رجبعلی کامیابی گل –

چکیده:

در دهه اخیر تبدیل موجک پیوسته به عنوان یک ابزار قدرتمند در علوم کاربردی مورد توجه قرار گرفته است.
در این مقاله نشان خواهیم داد نمایش های انتگرال پذیر مربعی از یک گروه موضعا فشرده هم ارز یکانی با زیر نمایش های نمایش منظم چپ از گروه G روی (L2(G است. سپس تبدیل موجک وابسته به این نمایش را معرفی خواهیم کرد.