سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین نظام آزادی پور – دانشگاه شهید باهنر کرمان
سعید سریزدی –

چکیده:

دراین مقاله روش جدیدی برای نمایه سازی تصویر در قلمرو JPEG ارائه شده است دراین روش بلوکهای ۸×۸ در قلمرو DCT به ۱۰ زیرباند تجزیه شده و انرژی هریک از آنها محاسبه می شود انرژی ۹ زیرباند ازمولفه Y که ح اوی اطلاعات AC هستند و مولفه DC مولفه صفر زیرباندهای Cr,Cb,Y که حاوی مقادیر متوسط رنگ بلوک هستند در کنار یکدیگر یک بردار ۱۲ مولفه ای برای هریک از بلوکهای ۸×۸ در قلمرو DCT ایجاد می کنند سپس بردارهای نماینده تمام بلوکهای تصویر به الگوریتم خوشه بندی K میانگین سپرده میشوند بدیهی است که هرخوشه اطلاعات مربوط به یک ناحیه از تصویر را در خود دارند.