سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی عمران، معماری و توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
حیدر جهانبخش – استادیار و رییس بخش هنر و معماری دانشگاه پیام نور
علیرضا نظری مراشی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته معماری دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

چکیده:
پایداری ابعادومفاهیم مختلفی دارد و دریک نگاه کلی میتوان چنین پنداشت که مفهوم پایداری بهره برداری مناسب ازمنابع و انرژی رسیدن به الگوی مصرف صحیح و انطباق بامحیط می باشد به بیانی دیگر میتوان هرروندی که بطور صحیح وعقلانی درگذشته اتفاق افتاده وباگذرزمان به ماندگاری رسیده را به نوعی پایداری نامید بنابراین معماری پایدارنگرشی به سیاستهای راهبردی است که منجر به دوام و مانایی آن درگذرزمان گردیده است و میتواند پاسخگوی بسیاری ازاشفتگی های امروز معماری معاصر باشد هدف این مقاله نگاهی به معماری ایرانی ـ اسلامی بانگرش پایداری است تا به ویژگیهایی دست یابد و بتوان بدینوسیله یکی ازمعضلات موجوددرمعماری معاصر که اشفتگی بوجود آمده درنماهای ساختمان ها و فضاهای شهری شهری است پاسخ دهد دراین رهیافت بعدازتعریف مبانی و روند رشدنما درسیرتاریخ به ویزگیهای معماری ایرانی درنمابانگرش معماری پایدار پرداخته شده است و دراخرنتیجه کاربردی ازاین ویژگیها که بتوان ازآن درنمای ساختمان بهره برد اشاره شده است