سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدرضا سلطانی – گروه فیزیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
سعید مهدوی فر – گروه فیزیک، دانشگاه گیلان، رشت
امیرعلی مسعودی – گروه فیزیک، دانشگاه الزهرا، تهران

چکیده:

نمودار فاز حالت پایه ی مدل زنجیره ی هایزنبرگ پاد فرومغناطیس اسپین ۱/۲ با بر هم کنش متناوب " ژایالوشینسکی موریا " در حضور یک میدان مغناطیسی همگن بررسی شده است. با استفاده از روش لنکش.ز نشان داده شد که مدل فوق در غیاب میدان، دارای گاف انرژی بوده و حالت پایه سیستم در فاز کایرال متناوب می باشد. میدان مغناطیسی یکنواخت باعث ایجاد مغناطش متناوب در ساختار مغناطیسی حالت پایه ی زنجیره می شود.