مقاله نمودهاي مثبت «آنيما» در ادبيات فارسي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در نقد ادبي از صفحه ۵۹ تا ۸۹ منتشر شده است.
نام: نمودهاي مثبت «آنيما» در ادبيات فارسي
این مقاله دارای ۳۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کهن الگو
مقاله يونگ
مقاله روان ـ انگاره
مقاله آنيما
مقاله پروتوتايپ
مقاله هرمافروديت
مقاله معشوق
مقاله الهام بخش
مقاله احساسات نسبت به طبيعت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صرفي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: عشقي جعفر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آنيما در نظريه کارل گوستاو يونگ، تجسم تمامي گرايش هاي رواني زنانه در روح مرد است که به زعم وي نتيجه تجارب نژادي مرد با زن در طول صدها هزار سال زندگي با يکديگر بوده و در ناخودآگاه جنس نرينه به يادگار مانده است و اين، باعث تسهيل واکنش هاي متقاضي و توافق نظر بين دو جنس متقابل مي شود. اين کهن الگو همانند ديگر کهن الگوها، هم در نمايه هاي مثبت و هم در نمايه هاي منفي به نمود درآمده که در اين مقاله نمودهاي مثبت آن بررسي شده است. بر اساس اين مقاله نمودهاي مثبت کهن، الگوي آنيما مطابق با ديگر نقاط جهان در اساطير، ادبيات و فرهنگ ايران نيز به نمود درآمده و «معشوق»، «الهام بخش» و «احساسات نسبت به طبيعت»، که در اين مقاله با نمونه ها و مثال هاي مختلف تحليل و ارزيابي شده است، برخي از اين نمودها به شمار مي آيد. در اين مقاله، نشان داده شده است که دست کم يکي از نمودهاي آنيما در ناخودآگاه مرد ايراني از پروتوتايپ واحدي نشات مي گيرد و اين پروتوتايپ، به احتمال زياد يکي از ايزدبانوان کهن ايراني است. اين پژوهش به روش توصيفي ـ تحليلي انجام گرفته، و براي گردآوري اطلاعات از روش کتابخانه اي و بيشتر از نوع متن خواني استفاده شده است.