مقاله نمود زباني تمايلات فمينيستي در رمان خوشه هاي خشم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در زن در فرهنگ و هنر (پژوهش زنان) از صفحه ۷ تا ۲۱ منتشر شده است.
نام: نمود زباني تمايلات فمينيستي در رمان خوشه هاي خشم
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فمينيست
مقاله تمايلات فمينيستي
مقاله خوشه هاي خشم
مقاله جان اشتاين بك

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شريفي شهلا
جناب آقای / سرکار خانم: عرفانيان قونسولي ليلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله، در پي آنيم تا دريابيم كه آيا جان اشتاين بك كه در زمان اوج فعاليت هاي فمينيسم در غرب مي زيسته است، تحت تاثير اين فعاليت ها قرار گرفته است و كمكي در جهت پيش برد اين جريان انجام داده است يا خير؛ تا با مطالعه نتايج حاصل از بررسي رمان خوشه هاي خشم و بررسي تاريخچه فمينيسم در غرب دريابيم جنبش زنان در پي رسيدن به چه چيزي بوده است و چه كساني در پيش برد اين جريان، كمك كرده اند. براي يافتن پاسخي براي اين پرسش ها، از ديدگاه هاي زبان شناختي استفاده نموده ايم. در زبان شناسي اعتقاد بر اين است كه نويسنده، بر اساس معرفت زمينه اي كه دارد، از ساخت هاي خاص، واژگان و اصطلاحات خاصي در گفتار يا نوشتار خويش استفاده مي كند كه با بررسي نوشتار يا گفتار وي و استخراج اين واژگان و ساخت هاي گفتمان مدار، مي توان به معرفت زمينه اي وي كه بيان گر تجربه هاي قبلي، وضعيت اجتماعي، فرهنگي و خانوادگي وي مي باشد دست يابيم. بر اين اساس، در اين مقاله، پس از بررسي واژگان و ساخت هاي مورد استفاده در اين رمان، به اين نتيجه رسيديم كه جان اشتاين بك نيز از نويسندگان روشن فكري بوده است كه در جهت برقراري عدالت در جامعه مي كوشيده است و در رمان خويش، سعي در نشان دادن توانايي هاي زنان و جايگاه ناعادلانه آنان در جامعه دارد. هم چنين پس از بررسي تاريخچه فمينيسم و بررسي تصوير تمام نماي آن كه در رمان خوشه هاي خشم منعكس شده است به اين نتيجه رسيديم كه جنبش زنان، نه تنها در پي رساندن زنان به حقوق خويش مي باشد، بلكه در پي اين بوده است كه عدالت اجتماعي در جامعه حكم فرما باشد و از اين رو، نه تنها زنان در جبهه فمينيسم مي كوشيدند، بلكه طبقه كارگر، مردان، نويسندگان و هر انسان روشن فكري كه در پي برقراري عدالت در جامعه بوده است، در راستاي تحقق آن تلاش مي كرده است.