مقاله نمود يا بازخورد معيارهاي نوين در ترجمه هاي قرآني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در پژوهش زبان هاي خارجي از صفحه ۱۳۱ تا ۱۴۹ منتشر شده است.
نام: نمود يا بازخورد معيارهاي نوين در ترجمه هاي قرآني
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انتخاب
مقاله ايدئولوژي
مقاله نظام زباني
مقاله فرازبان
مقاله نشانداري
مقاله ضميراندازي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مصفاجهرمي ابوالفضل
جناب آقای / سرکار خانم: معين زاده احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ترجمه همواره در محيطي چندوجهي صورت مي گيرد که زبان را با فرا زبان پيوند مي دهد. در سطوح مختلف زباني همواره امکان انتخاب يا عدم انتخاب وجود دارد. يک جمله را مي توان به صورت هاي مختلف از نظر ساختاري، ميزان نشانداري، ساخت آغازگري بيان کرد. بنابراين، مترجمان همواره نيازمند تعيين راهبردي در انتخاب يا عدم انتخاب اين فاکتور زباني يا ديگري اند. عوامل موثر بر انتخاب يا عدم انتخاب مي تواند درون زباني باشد، مانند ساخت هاي نحوي ممکن که زبان مقصد اجازه مي دهند. عوامل فرا زباني از جمله بافت و ايدئولوژي نيز مي توانند منجر به انتخاب ها و ساخت هاي متفاوت شوند و راهبردي آفرين در ترجمه ظاهر شوند. با توجه به اين موضوعات اين مقاله به بررسي راهبردهاي به کار رفته در ترجمه هاي قرآني مي پردازد. مفهوم انتخاب در پس زمينه مقاله وجود دارد و فاکتورهاي تاثيرگذار بر آن، مفهوم راهبرد را در اين مقاله معني مي بخشند و باعث گوناگوني در متن و ايجاد ترجمه هاي گوناگون مي شود.