مقاله نمونه برداري بنزن از هوا توسط زئوليت طبيعي و اصلاح شده ايراني (با هدف جايگزيني به جاي کربن فعال) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در شيمي و مهندسي شيمي ايران از صفحه ۱۴۷ تا ۱۵۶ منتشر شده است.
نام: نمونه برداري بنزن از هوا توسط زئوليت طبيعي و اصلاح شده ايراني (با هدف جايگزيني به جاي کربن فعال)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زئوليت طبيعي ايران
مقاله کلينوپتيلوليت
مقاله زئوليت اصلاح شده
مقاله بنزن
مقاله نمونه برداري هوا
مقاله ظرفيت جذب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اصيليان حسن
جناب آقای / سرکار خانم: خوانين علي
جناب آقای / سرکار خانم: ايمن حمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش جذب بخارهاي بنزن به وسيله زئوليت طبيعي ايران اصلاح شده با کلريدريک اسيد در شرايط گوناگون مورد مطالعه قرار گرفته است. نمونه هاي زئوليت طبيعي (کلينوپتيلوليت) جمع آوري شده از منطقه سمنان به منظور تعيين ساختار بلوري، به روش پراش اشعه ايکس (XRD) مورد تجزيه قرار گرفتند، و پس از آسياب کردن و مش بندي در اندازه هاي مختلف با استفاده از محلول کلريدريک اسيد يک نرمال و با نسبت جامد به محلول ۲۵:۱ اصلاح شدند، زئوليت هاي اصلاح شده با اسيد در تهيه لوله هاي جاذب مورد استفاده قرار گرفته و عملکرد جذب زئوليت و تاثير پارامترهاي مختلف روي ميزان جذب بنزن با استفاده از روش استاتيک بررسي شدند. نقطه هاي شکست نمونه ها در شرايط مختلف از نظر مش، دبي، جرم، غلظت بنزن و دما اندازه گيري شدند. نتيجه هاي به دست آمده از پژوهش نشان داد زئوليت طبيعي اصلاح شده با کلريدريک اسيد مي تواند جاذب مناسبي براي بنزن باشد .بر اين اساس ظرفيت جذب اين نوع زئوليت (در غلظت هاي زير ۵۰۰ppm) mg benzene/g 1.92 به دست آمد، و شرايط بهينه نمونه برداري بنزن از هوا توسط زئوليت عبارت است از: مش (۸۰٫۶۰)، جرم (۸۰۰mg، ۲۰۰)، شدت جريان۵۰mL/min ، درجه حرارت۲۵°C