سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

صادق رحمتی – استادیار دانشکده فنی مهندسی-دانشگاه امام حسین-دکتری نمونه سازی سریع
حجت الله سبزی – دانشجوی کارشناسی ارشد CAD/CAM -دانشگاه مالک اشتر

چکیده:

امروزه ساخت قطعات به کمک فن اوری نمونه سازی سریع (Rapid Prototyping)کاربرد گسترده ای یافته است.این فن اوری نقش بسزایی در سرعت دادن به فرایندهای طراحی و ساخت قطعات داشته است.صنایع هوا فضا،خودرو سازی،لوازم خانگی و پزشکی ودر ساخت و بهینه سازی محصولات از این فن آوری بهرا فراوان برده اند.زمینه کاربردهای آن در پزشکی عبارتند از طراحی و تولید مدل های آناتومی و ساخت عناصر مصنوعی بدن و پروتز است.جراحان از مدلهای پزشکی RPبرای تشخیص و درمان بیماریها و انجام عملیات جراحی استفاده موثری نموده اند.درحال حاضر تلاشهای گسترده ای دربکارگیری بیشتر و آسانتر این فناوری در پزشکی صورت میگیرد و موفقیت های امیدوارکننده ای نیز بدست آمده است درایران تاکنون چند مورد جراحی موفق به کمک فناوری نمونه سازی سریع صورت گرفته است که دراین مقاله به این موارد اشاره می شود دراین مقاله استفاده از فناوری نمونه سازی سریع صورت گرفته است که دراین مقاله به این موارد اشاره می شود دراین مقاله استفاده از فناوری نمونه سازی سریع سه بعدی بویژه استریولیتوگرافی جهتکاربرد درجراحی مغز و اعصاب جراحی پلاستیک و ساخت اعضا مصنوعی مورد بررسی قرارگرفته و بهبود کیفیت عمل جراحی و افزایش سرعت و راندمان آن نیز بررسی شده است.