مقاله نمونه هايي از روشها و الگوها تدريس موضوع “زلزله و ايمني” براي مقاطع پيش دبستاني و دبستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در امداد و نجات از صفحه ۸۵ تا ۱۰۲ منتشر شده است.
نام: نمونه هايي از روشها و الگوها تدريس موضوع “زلزله و ايمني” براي مقاطع پيش دبستاني و دبستان
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زلزله و ايمني
مقاله الگوهاي تدريس پيش دبستان و دبستان
مقاله کودکان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حشمتي ويدا
جناب آقای / سرکار خانم: استوارايزدخواه ياسمين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بررسي سوانح طبيعي نشان مي دهد که ايجاد آمادگي و آموزش مردم از جمله عواملي است که مي تواند در کاهش اثرات ناشي از آن بسيار مفيد و موثر باشد. اهميت اين امر به گونه اي است که امروزه برنامه ريزان و متخصصان براي مقابله با سوانح، آموزش را به عنوان يکي از شاخص هاي اصلي کاهش تلفات و خسارات مي شناسند. بنابراين، تحقق آگاهي و رعايت اصول ايمني، منوط بر آموزش هاي بنيادي و مستمري است که از اولين مراحل يادگيري کودک آغاز شده و کم کم عميق تر مي شود. در اين راستا، امر آموزش، بويژه آموزش کودکان در مقاطع پيش از دبستان و دبستان از اهميت ويژه اي برخوردار است و در سياست هاي ملي آموزش و پرورش مورد تاکيد فراوان قرار گرفته است. موضوع “زلزله و ايمني” از جمله مواردي است که با توجه به موقعيت لرزه خيزي ايران و اهميت کودکان به عنوان آينده سازان جامعه و پيام آوران ايمني به صورت رسمي و غير رسمي در آموزش و پرورش کشور مورد توجه قرار گرفته است و کودکان و نوجوانان در مقاطع مختلف تحصيلي اعم از پيش دبستاني تا پيش دانشگاهي با اين موضوع آشنا مي شوند. مقاله حاضر به ارايه چند نمونه روش و الگوي تدريس مناسب جهت آموزش موضوع “زلزله و ايمني” براي مربيان و معلمان مقاطع پيش از دبستان و دبستان در راستاي بهبود و ارتقاي امر آموزش مي پردازد.